Living in The Netherlands

Learning Dutch: Useful phrases 5

Dutch English Notes
Ik begrijp het I understand
Ik begrijp het niet I don't understand
Ik begrijp u niet I don't understand you
Het kan niet It's not possible
Het is onmogelijk It's impossible
Nog niet Not yet
De volgende keer Next time
Tot de volgende keer See you next time
Bijvoorbeeld For example
Lang niet gezien I haven't seen you for a long time
Wat is dat? What's that?
Mag ik...? May I...?
Natuurlijk mag dat! Of course you can!
Een ogenblikje, alstublieft Just a moment, please
Wat voor werk doe je? What's your job?
Goede reis! Have a good trip!
Wat is er vanavond op tv? What's on television tonight?
Waar is de afstandsbediening? Where is the remote control?Home

Tourist attractions
Money matters
Learning Dutch
Living in The Netherlands
Inburgeringsexamen
Book section

Sitemap
Guestbook