Living in The Netherlands

Learning Dutch: Useful phrases 4

Dutch English Notes
Hartelijke groeten Kind regards Hartelijke groeten is informal, you use it for friends and relatives. Met vriendelijke groet is more formal, use it for people you don't know well, or don't know at all. Hoogachtend is very formal.
Met vriendelijke groet Kind regards
Hoogachtend Yours sincerely
Veel plezier Have fun
Niet te geloven Unbelievable
Geen probleem! No problem!
Ik snap het niet I don't understand it
Dat hangt er van af It depends
Wie weet Who knows
We zullen zien We'll see
Wees voorzichtig Be careful
Wanneer zie ik je weer? When will I see you again?
Doe de groeten aan Give my regards to
Waar ben je? Where are jou?
U heeft gelijk You are right
Dat wil ik ook wel I would like that too
Wat vind jij daarvan? What do you think of it? What is your opinion on it?
Wat vind jij van ...? What do you think of ...? What is your opinion on ...?Home

Tourist attractions
Money matters
Learning Dutch
Living in The Netherlands
Inburgeringsexamen
Book section

Sitemap
Guestbook