Gedichten van geboorte en dood

P.A. de Génestet: Moeders graf

vorige volgende

Moeders graf

Wel hem, wien God in 't vluchtig leven
een vrome moeder heeft gegeven,
want wie kan twijflen op haar graf?
v. d. Hoeven Jr. naar Lamartine

Waar rijst, uit twijfel, zonde en smart,
altijd, met diep gelooven,
een ongeloovig menschenhart
weer stille en rein, naar boven?
 
't Is bij het graf der vrome vrouw,
die 't eerst ons hart bewaarde!
Begraaft gij uwer moeder trouw
toch met geen handvol aarde.
 
daar kan geen twijfel, die verleidt,
des harten drang verhinderen;
het kinderoog ziet de eeuwigheid
en mannen worden kinderen.

Home

Gedichten van geboorte en dood
Tien gedichten van H. Marsman
Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar

Sitemap
Gastenboek