Gedichten van geboorte en dood

P.A. de Génestet: Op een kind in Mei geboren, deel II

vorige volgende

II

Een logen bleek u 't lied van Mei,
een droom - de beê der Poëzij.
De wind der duinen, klagend over
uw moeders graf, door 't dorre loover,
zong, kind der Lente, droef en bang
u ras een andren wiegezang...
Toen vloodt gij-zelf naar beter dreven
en zijt geen tweeden Mei gebleven -
wel mocht ge na dit wreed begin!
Ach toch, wat bloemen de aard kan geven,
hij heeft geen Meimaand in het leven,
die vroeg u derft, o moedermin!

Home

Op een kind in Mei geboren, deel I
Gedichten van geboorte en dood
Tien gedichten van H. Marsman
Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar

Sitemap
Gastenboek