Gedichten van geboorte en dood

Joost van den Vondel: Grafschrift

vorige volgende

Grafschrift

Hier rust het sterflijk deel, der wormen aas en spijze,
gelijk een korengraan in aarde en stof verrot,
opdat het heerelijk te zijner tijd verrijze.
Het lichaam met de ziel, door de allemacht van God
verenigd, opgewekt door de engelse trompette,
zal opstaan met een glans en klaarheid, God gelijk,
als Jezus het met vreugd aan zijne zijde zette,
de mens ten hemel voere omhoog in't eeuwig rijk.
Hier is verganklijkheid, geslag van klok en uren -
daar boven eeuwigheid, die alles zal verduren.

Home

Gedichten van geboorte en dood
Tien gedichten van H. Marsman
Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar

Sitemap
Gastenboek