Living in The Netherlands

Learning Dutch: Numbers

1 één 1st eerste
2 twee 2nd tweede
3 drie 3rd derde
4 vier 4th vierde
5 vijf 5th vijfde
6 zes 6th zesde
7 zeven 7th zevende
8 acht 8th achtste
9 negen 9th negende
10 tien 10th tiende

11 elf 11th elfde
12 twaalf 12th twaalfde
13 dertien 13th dertiende
14 veertien 14th veertiende
15 vijftien 15th vijftiende
16 zestien 16th zestiende
17 zeventien 17th zeventiende
18 achttien 18th achttiende
19 negentien 19th negentiende
20 twintig 20th twintigste

10 tien 10th tiende
20 twintig 20th twintigste
30 dertig 30th dertigste
40 veertig 40th veertigste
50 vijftig 50th vijftigste
60 zestig 60th zestigste
70 zeventig 70th zeventigste
80 tachtig 80th tachtigste
90 negentig 90th negentigste
100 honderd 100th honderdste

10 tien 10th tiende
100 honderd 100th honderdste
1000 duizend 1000th duizendste
1000000 miljoen 1000000th miljoenste
1000000000 miljard 1000000000th miljardste


Home

Tourist attractions
Money matters
Learning Dutch
Living in The Netherlands
Inburgeringsexamen
Book section

Sitemap
Guestbook